CFD là gì?

THỊ TRƯỜNG CFD HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

CFD là một hợp đồng mở. Nếu bạn chưa đóng các vị thế của mình vào thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch, các vị thế sẽ được chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo. Tại thời điểm này, các khoản thanh toán lãi suất hoặc lãi suất thu được sẽ thu được. (tùy thuộc vào việc bạn nắm giữ nhiều hơn một đơn đặt hàng hay một danh sách trống). Miễn là bạn duy trì một khoản tiền ký quỹ có thể sử dụng đủ ổn định, bạn có thể giữ khoản mở của mình vô thời hạn.

THẾ NÀO LÀ HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH (CFD)?

CFD là một công cụ giao dịch phản ánh các chênh lệch của giá trị tài sản cơ sở. Nó cho phép nhà đầu tư thu về khoản lãi hoặc lỗ khi tài sản cơ sở di chuyển so với vị thế được thực hiện.
Thực tế nhà đầu tư không sở hữu tài sản cơ sở. Về cơ bản, nó là một hợp đồng giữa khách hàng và nhà môi giới. Giao dịch CFD có một số lợi thế lớn và những lợi ích này đã làm tăng tính phổ biến của các công cụ này trong vài năm qua.
Giao dịch CFD dựa trên OTC, tức là nó không được giao dịch trong một sàn giao dịch tài chính cố định.
JasFX đang cung cấp CFD cho các Chỉ số và Hàng hóa.

KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG CFD

CFD hiện là một sản phẩm ký quỹ rất phổ biến. CFD cung cấp đòn bẩy cao hơn nhiều so với giao dịch truyền thống. Đòn bẩy tiêu chuẩn trong thị trường CFD bắt đầu ở mức thấp nhất là 2%. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn đồng nghĩa với việc bỏ ra ít vốn hơn cho nhà đầu tư và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn. Tuy nhiên, đòn bẩy tăng lên cũng có thể làm tăng lỗ.

Vì CFD cho phép bạn thực hiện các giao dịch mà không yêu cầu cấp vốn đầy đủ, bạn cần phải trả chi phí tín dụng cần thiết.

GIAO DỊCH NGAY!