Câu hỏi thường gặp về MetaTrader 5

Các bước thực hiện như sau: Trên thanh Menu trên cùng, chọn CHÈN > CHỈ BÁO. Bạn cũng có thể điều hướng đến phần Bộ điều hướng và chèn các chỉ báo biểu đồ từ đó.

Trên thanh Menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ > BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt + 1)

Các bước thực hiện như sau: Trên thanh Menu trên cùng, chọn CHÈN > CHỈ BÁO. Bạn cũng có thể điều hướng đến phần Bộ điều hướng và chèn các chỉ báo biểu đồ từ đó. Trên thanh Menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ> BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt + 1) Có, bạn có thể giao dịch các lô nhỏ (10K) bằng nền tảng MT5. Đây là quy mô mà chúng tôi sử dụng cho kích thước lô giao dịch trên MT5: 0,01 lô = 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (hoặc đô la) Kích thước lô “vi mô” của chúng tôi. 0,10 lô = 10.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (hoặc đô la) Kích thước lô “nhỏ” của chúng tôi. 1,00 lô = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (hoặc đô la) Kích thước lô “tiêu chuẩn” của chúng tôi. ** Xin lưu ý rằng có thể giao dịch ở các kích thước lô không được hiển thị trong quy mô ở trên. Một ví dụ sẽ là vị thế lô mở là 0,60 (60.000 đơn vị), vị trí lô 8,00 (800.000 đơn vị) và thậm chí là vị trí lô 3,20 (320.000 đơn vị). Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về quy mô: support@jasfx.com ** Ngoài ra, lưu ý rằng các nhà môi giới khác có thể sử dụng quy mô khác để giao dịch các lô có kích thước nhất định. Ví dụ: một nhà môi giới khác có thể hiển thị 1,00 lô trên một tài khoản nhỏ là 10.000 đơn vị

Để thêm khoảng thời gian vào thanh menu chính, chọn XEM > THANH CÔNG CỤ> CHU KỲ. (Nếu cần) Sử dụng chú giải sau để áp dụng các khoảng thời gian cho biểu đồ: M1 = Biểu đồ 1 phút M5 = Biểu đồ 5 phút M15 = Biểu đồ 15 phút M30 = Biểu đồ 30 phút H1 = Biểu đồ 1 giờ H4 = Biểu đồ 4 giờ D1 = biểu đồ ngày W1 = biểu đồ hàng tuần MN = biểu đồ hàng tháng

Trong cửa sổ Theo dõi Thị trường, bạn có thể xem tất cả các cặp tiền đủ điều kiện để giao dịch bằng cách nhấp chuột phải trong phần này và chọn ‘Hiển thị Tất cả’. Tất cả các cặp tiền sẽ xuất hiện sau đó