An toàn tiền vốn

Quỹ của tôi được bảo vệ
Như thế nào?

Tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn tách biệt với tiền riêng của Jasfx, đảm bảo rằng trong trường hợp có khả năng xảy ra vỡ nợ của Jasfx, tiền của khách hàng sẽ được trả lại thay vì được các chủ nợ nói chung của Jasfx coi là tài sản có thể thu hồi được. Tiền được ‘đặt trong vòng vây’ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt được giữ ở mức tin cậy với khách hàng, tư cách là người thụ hưởng, và không được giữ bằng quỹ riêng của Jasfx.

Quỹ của tôi
Được được giữ trong một cơ sở tách biệt?

Khi khách hàng mở tài khoản với Jasfx, họ sẽ được phân loại là: khách hàng bán lẻ, khách hàng chuyên nghiệp hoặc bên truy cập đủ điều kiện – và Jasfx sẽ thông báo cho họ về phân loại này. Tất cả các khoản tiền của khách hàng sẽ được tách biệt trong các tài khoản riêng biệt với các nhân viên ngân hàng của chúng tôi.

Quản lý rủi ro

Công ty liên tục xác định, đánh giá và giám sát từng loại rủi ro liên quan đến hoạt động của mình. Điều này có nghĩa là đánh giá một cách liên tục tính hiệu quả của các chính sách, thỏa thuận và thủ tục áp dụng cho phép công ty có thể dễ dàng trang trải các nhu cầu tài chính và nhu cầu vốn của mình bất cứ lúc nào.

Điều gì xảy ra
Nếu Jasfx bắt đầu thanh lý?

Trong trường hợp không may Jasfx bị thanh lý, khách hàng có tiền được giữ trong các tài khoản riêng biệt sẽ được trả lại phần chia của nhóm tiền riêng biệt, trừ đi chi phí của quản trị viên trong việc xử lý và phân phối các khoản tiền này.