Loại tài khoản

Loại tài khoảnAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

STANDARD

$500

TIỀN NẠP

Tiền nạp tối thiểu: USD 500

Đòn bẩy: 1:500

Phí qua đêm: Có

Chênh lệch từ: 1.4 Pips

Phí hoa hồng: Không

Gọi ký quỹ: 100%

Thanh lý: 30%

Loại khớp lệnh: Thị trường

Lệnh tối thiểu: 0.01

Bảo vệ số dư âm: Có

Giao dịch đối ứng: Có

Giao dịch một chạm: Có

Cố vấn cá nhân: Không

VIP I

$5.000

TIỀN NẠP

Tiền nạp tối thiểu: USD 5.000

Đòn bẩy: 1:500

Phí qua đêm

Chênh lệch từ: 0.6 Pips

Phí hoa hồng: $10 mỗi lot

Gọi ký quỹ: 100%

Thanh lý: 30%

Loại khớp lệnh: Thị trường

Lệnh tối thiểu: 0.01

Bảo vệ số dư âm: Có

Giao dịch đối ứng

Giao dịch một chạm

Cố vấn cá nhân: 

VIP II

$20.000

TIỀN NẠP

Tiền nạp tối thiểu: USD 20.000

Đòn bẩy: 1:500

Phí qua đêm

Chênh lệch từ: 0.1 Pip

Phí hoa hồng: $6 mỗi lot

Gọi ký quỹ: 100%

Thanh lý: 30%

Loại khớp lệnh: Thị trường

Lệnh tối thiểu: 0.01

Bảo vệ số dư âm: Có

Giao dịch đối ứng

Giao dịch một chạm

Cố vấn cá nhân: Có

GIAO DỊCH NGAY!