Đòn bẩy thay đổi của CFD cổ phiếu (tháng 8 năm 2023)

Kính gửi các thương nhân,

Do tính biến động cao gần đây, đòn bẩy cho CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi trong vài ngày tới vào tháng 8 như sau:

SymbolĐòn bẩy cập nhật 1:10Đòn bẩy cập nhật 1:20
BP.UK31-Jul-2314-Aug-23
HSBA.UK31-Jul-2314-Aug-23
AMD.US31-Jul-2314-Aug-23
BIDU.US31-Jul-2314-Aug-23
SBUX.US31-Jul-2314-Aug-23
C.US31-Jul-2314-Aug-23
CAT.US31-Jul-2314-Aug-23
MRK.US31-Jul-2314-Aug-23
PFE.US31-Jul-2314-Aug-23
UBER.US31-Jul-2314-Aug-23
FXPO.DE31-Jul-2314-Aug-23
QCOM.US31-Jul-2314-Aug-23
RACE31-Jul-2314-Aug-23
OCI.NL31-Jul-2314-Aug-23
AAPL.US31-Jul-2314-Aug-23
AMGN.US31-Jul-2314-Aug-23
AMZN.US31-Jul-2314-Aug-23
GILD.US31-Jul-2314-Aug-23
MRNA.US31-Jul-2314-Aug-23
ADS.DE31-Jul-2314-Aug-23
BMW.DE31-Jul-2314-Aug-23
MRK.DE31-Jul-2314-Aug-23
CBK.DE31-Jul-2314-Aug-23
BRKb.US31-Jul-2314-Aug-23
DIS.US7-Aug-2321-Aug-23
UPS.US7-Aug-2321-Aug-23
BAYN.DE7-Aug-2321-Aug-23
EBAY.US7-Aug-2321-Aug-23
EOAN.DE7-Aug-2321-Aug-23
HLAG.DE7-Aug-2321-Aug-23
ALV.DE7-Aug-2321-Aug-23
MUV2.DE7-Aug-2321-Aug-23
SIE.DE7-Aug-2321-Aug-23
AV.UK14-Aug-2328-Aug-23
CSCO.US14-Aug-2328-Aug-23
BABA.US14-Aug-2328-Aug-23
WMT.US14-Aug-2328-Aug-23
ZM.US14-Aug-2311-Sep-23
NVDA.US14-Aug-2311-Sep-23
HPQ.US14-Aug-2311-Sep-23
UBSG.CH14-Aug-2311-Sep-23